ความเห็น 29263

ปัญหาของชาวนาไทย..ไม่ได้ไร้ทางออก

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     เสียดายห้วงเวลาที่ผ่านมาครับ เพราะการไหลของเม็ดเงินลงสู่ระดับรากหญ้าอย่างมโหฬาร กระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคได้ผลจริง ๆ พร้อม ๆ กับการตายของระดับจุลภาค
     แต่ไม่เป็นไรครับ เอาเป็นว่าได้บทเรียน เริ้มต้นกันใหม่อย่างที่คุณ "สิงห์ป่าสัก" นำเสนอ ผมเห็นด้วยว่าเป็นทางออกทางหนึ่ง พร้อม ๆ กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่อง "ความพอเพียง" ด้วย