ความเห็น


นส.วรินทิรา บัวเอี่ยม MBA KKU BKK ID : 555740499-1

ระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เรียกว่า “ VAK”

จากการทำ Work Shop ใน Class เรียนแล้ว ทำให้ได้รู้ว่าตัวเองมีระบบการเรียนรู้เป็นแบบ Auditory (A) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

Auditory (A) คือ การรับรู้ด้วยเสียง โดยจะต้องผ่านการฟัง อ่าน และมีการเขียน รวมทั้งความเข้าใจกับสิ่งๆนั้นก่อนที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นที่เข้ามาสอบถามหรือต้องการหาคำตอบ ขอยกตัวอย่างแบบ A คือ ด้วยตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนเองทำงานอยู่ คือ Marketing Coordinator Executive นั้นก่อนที่จะทำการขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือต้องการอธิบายสินค้า ตัวเราจะต้องทำเข้าใจในตัวสินค้าก่อนว่า มีกระบวนการ ขั้นตอน อย่างไรบ้าง รวมทั้งสรรพคุณ ข้อดี ข้อเสีย และคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสินค้าที่ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วมีอะไรบ้าง รวมทั้งจะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น Engineer , Production Planning, Logistic , Warehouse and Finance Accounting และสุดท้ายก็ คือ ลูกค้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวม่าล้วนแล้วมีหน้าที่แตกต่างกันทั้งนั้น ซึ่งเราจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งคนกลางในการประสานงานให้กับหน่วยงาน เพราะจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาสื่อสารหรืออธิบายว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้าง แบบไหน จำนวนเท่าไหร่ รวมทั้งจะต้องจัดส่งสินค้าให้วันไหน หรือจ่ายค่าสินค้าอย่างไร ซึ่งตัวเรานี้จะต้องนำข้อมูลที่ได้ทำการคุยหรือเจรจาตกลงกับลูกค้ามาให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานและทำการส่งสินค้ารวมทั้งเก็บเงินชำระค่าสินค้าจากลูกค้าได้และทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและการบริการของเรา ซึ่ งสิ่งเหล่านี้และวิธีการต่าง ๆ คือ จากการที่เราได้รับการเรียนรู้ อบรม และผ่านการประเมินการทำงานมาแล้วทั้งสิ้น ตามกระบวนการและวิธีการปฎิบัติงาน ตามระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กรนั่นเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี