ความเห็น


นส.ปิยะทราวดี ฮมภิรมย์ ID : 555740489-4

HW :หัวข้อ เรื่องVAK

V=Visual รับรู้ด้วยภาพ

A= Audio รับรู้ด้วยเสียง

K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากที่เข้าเรียน ในClass
รู้สึกได้ว่าV=Visual รับรู้ด้วยภาพนั้นคือตัวเองมากที่สุด

ที่ผ่านมา
ส่วนตัวสามารถจดจำเรื่องราว ทั้งส่วนตัวและสิ่งที่พบเจอ มาเป็นภาพ รับรู้สามารถสร้างภาพ
ด้วยจินตนาการ ได้เสมอ ...ในด้านการทำงาน ทำงานเป็น ส่วนกลาง ในด้าน งาน Marketing ยิ่งเพิ่มความชัดเจนให้แน่ใจว่า เราคือ Visual จริงๆ หลังจากที่ได้เรียนจบ Class
ในการทำงาน :ซึ่งต้องประสานงานกับ ทีม Marketing ทั่วประเทศ 77 จังหวัดมากกว่า 80 คนจะต้องใช้ การรับรู้ด้วยภาพ จริงๆ บวกกับประสบการณ์ , การสื่อสาร และจินตนาการ ทำให้ Get ในงานที่ทำ และต้องสามารถอธิบาย เป็นภาพ เป็นเรื่องราวให้ ผู้ร่วมงานคนอื่นเข้าใจและประสานงานได้ อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างในงาน เช่นการประสานงานการวางแผนการตลาด ในจัด Roadshow , Eventต่างๆ ,Layout , Booth ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสนใจ โดยใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
ซึ่งต้องเข้าใจด้วยการรับรู้ด้วยภาพ และ ความคิดสร้างสรรค์ อย่างจริงๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานมากที่สุด

****จึงคิดว่า ตัวเอง คือ มนุษย์ประเภท V=Visual รับรู้ด้วยภาพเพราะสามารถ

เข้าใจ ภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและเรื่องงานได้ดีกว่า การเขียน และ การรับรู้ด้วยความรู้สึก****

ตัวอย่าง สิ่งที่ใช่ ที่คิดว่า ตัวเอง คือ V=Visual ในการทำงาน สามารถ Get และเข้าใจได้ ดี มากกว่าการอธิบายด้วยอักษร

===================================================================

สำหรับงานอดิเรกหรือสิ่งที่สนใจ เช่น การอ่านหนังสือ ก็ชอบอ่าน หนังสือประเภทที่มี ภาพ มากกว่า

หรือการค้นหาจากอินเตอร์ที่มีภาพ มากกว่ามีตัวอักษรตัวอักษรเยอะๆ

การเรียนรู้วิธีต่างๆ จาก VDO มากกว่าการอ่านแบบที่มีอักษร เยอะๆ
เช่น

-วิธีการถักผมเปีย , ผ่านภาพถ่ายและ VDO

-วิธีการทำอาหาร , ทำขนม ผ่านภาพถ่าย และ VDO

-วิธีการฝึกโยคะ ตัวเอง , ผ่านภาพถ่าย และ VDO

-วิธีการลงโปรมแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง ผ่านวิธีบอกเป็นภาพ และ VDO เข้าใจมากกว่าการอ่าน

- วิธีการใช้ชีวิต ในทุกๆวัน เป็นสเตป มีการวางแผนล่วงหน้า และ เป็น แบบแผน เชื่อมโยงเรื่องราว

- อยู่กับวัน เวลา เตือนสติ ตัวเองตลอด ชอบบันทึกเรื่องราวผ่านปฎิทิน

- ชอบจดบันทึกเรื่องราว ด้วยรูปถ่าย มากกว่า เป็นข้อความ

และในบางครั้งก็ชอบเก็บเรื่องราวที่ประทับใจเป็นภาพ มากกว่าการเขียน เช่นกัน ค่ะ

ในภาพมองแล้วสามารถเข้าใจได้เลย ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องอธิบายก็สามารถเข้าใจ ความรู้สึก

ขอบคุณค่ะ

ปิยะทราวดี ฮมภิรมย์

ID : 555740489-4 Executive MBA KKU BKK

3 – มค. -57

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี