ความเห็น


พราว สุขพูลผลเจริญ ID : 555740492-5 MBA KKU

จากการที่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาหัวข้อ “วิถีแห่งซุปเปอร์แมน” ให้น้องๆ วิเคราะห์และพิจารณาว่าตนเองเป็นบุคคลประเภทใด และยังขาดทรัยากรใด 4 ประเภทนี้บ้างหรือไม่

1. น้องแนน

ผลจากการวิเคราะห์ตนเองนั้นทำให้รู้ว่าสิ่งที่แนนมีคือ “คุณธรรม” (The Great Minds ) เพราะแนนมีครูที่คอยแนะนำเรื่องการฝึกสมาธิและการสวดมนต์ ครูท่านนั้นคือญาติสนิท ซึ่งเขาได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี จากการสอนของญาติ ทำให้การใช้ชีวิตของแนนเปลี่ยนแปลงไป จากคนใจร้อนใช้อารมณ์ก่อนเหตุผล เปลี่ยนเป็นใจเย็นลง รับฟังเหตุผลมากขึ้น และมีสติในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งผลจากการฝึกสมาธิและสวดมนต์นี้ทำให้เกิดเครื่องมือหลักในการใช้ชีวิตนั่นคือ สติ และแนนไม่ได้หยุดแค่การปฏิบัติต่อตนเอง แต่แนนได้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติให้คุณแม่ ซึ่งผลจากการปฏิบัติของคุณแม่ ทำให้ชีวิตของคุณแม่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียว

สิ่งที่แนนยังขาด คือ การขาดแคลนความรู้ (The Maven) เนื่องจากปัจจุบันนี้แนนได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างสมรรถนะ (Competency) ขององค์กรเนื่องจากแนนมีเพียงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะ
(Competency)ดังนั้นการเข้ามาเป็นคณะทำงานในโครงการนี้จะต้องเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการก่อตั้งโครงการ กระบวนการในการดำเนินงานและเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากรายงานการประชุมและสามารถสอบถามจากรุ่นพี่ที่เป็นคณะทำงานโครงการฯ นอกจากการศึกษาและการสอบถามแล้ว การเพิ่มทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากผู้ที่เป็นคณะทำงานต้องสามารถตอบข้อสงสัยในการใช้โปรแกรมสำหรับการประเมินสมรรถนะขององค์กรได้

2. น้องจิงโจ้

ผลจากการวิเคราะห์ตนเองนั้นทำให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีคือ “คุณธรรม” (The Great Minds ) ตั้งแต่เด็กจนโตได้ถูกปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำชีวิต เนื่องจากที่บ้านนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธได้สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว มีการสวดมนต์ ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม และจิงโจ้เองก็ได้มีโอกาสได้เข้าวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจำตั้งแต่ทำให้ซึมซับในเรื่องของคุณธรรม และจากการที่ได้เข้าวัดสวดมนต์ ก็ทำให้มีสมาธิในการเรียน การทำงานมีสติในการคิดทำสิ่งต่าง ๆ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดในชีวิต และถ้าเกิดมีอุปสรรคในการเรียนหรือการทำงานก็ทำให้เรามีสติในการแก้ปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด

สิ่งที่ยังขาด คือ ขาดแคลนทรัพยากร(Connector) เนื่องจากสังคมแวดล้อมในชีวิตประจำวันยังไม่ค่อยได้เจอกับบุคคลแปลกใหม่มากมาย อยู่กับสังคมเดิมๆ มีคนรู้จักจำนวนไม่มาก ทำให้เวลาที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ
นั้นค่อนข้างลำบาก ซึ่งทรัพยากรรอบข้างเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน เวลาเรามีปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ถ้าเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักเยอะ ก็จะทำให้ง่ายขึ้น

3.น้องมิ้งค์

ผลจากการวิเคราะห์ตนเองนั้นทำให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมี คือ “คุณธรรม” (The Great Minds ) นั่นคือ การมีสตินำมาซึ่งความใจเย็น มีครั้งหนึ่งช่วงมัธยมได้เข้าวัดไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดแถวบ้าน ซึ่งพระอาจารย์ที่วัดนั้นได้สอนให่ฝึกสมาธิ
โดยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก นั่งสมาธิ เดินจงกลม จึงทำให้สามารควบคุมอารมณ์ได้ในระดับหนึ่ง ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือโมโหใครโดยไม่มีสาเหตุ และการที่เรามีสตินั้นทำให้เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาทิเช่น
การอดทนอดกลั้นเวลาที่ถูกผู้ใหญ่ตำหนิติเตียน แล้วนำข้อคิดที่ได้กลับมาปรับปุงตัวเอง อย่างที่สองคือ การเรียน
ทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับการเรียนทำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และสุดท้ายการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สตินั้นจะช่วยให้เราไม่ว่าหรือตำหนิผู้อื่นด้วยอารมณ์ หรือความไม่ชอบ ความเกลียดชัง นอกจากนั้นการที่เรามีคุณธรรมในตัวเองนั้นจะนำมาซึ่งความสุขตลอดไป

ส่วนสิ่งที่ยังขาดนั้น คือ วิธีการสื่อสาร (Salesman) เนื่องจากเป็นคนที่ไม่มีวิธีโน้มน้าวให้ผู้ฟังตั้งใจ
เชื่อถือในข้อมูลที่เราหามาหรือศึกษามา สาเหตุหนึ่งมาจากการที่เป็นคนขี้ลืม และสื่อสารกับผู้ฟังได้ดีไม่มากพอ
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเริ่มสังเกตจากบุคคลที่มีเทคนิคทางด้านนี้และนำมาปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้การที่เราเลือกหัวข้อให้น่าสนใจ จะช่วยให้เรื่องที่เราพูดมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

Praw Sukpoonpoljaroen (ID: 555740492-5)

MBA KKU @BKK

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี