ความเห็น 2923460

ร่วมเรียนรู้ป่า (๑๕)

เขียนเมื่อ 

ป่าเมืองหนาวก็มีอันตรายที่แตกต่าง...แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเดินป่าก็ต้องศึกษาอันตรายจากทั้งพืช สัตว์ ภัยธรรมชาติ และลักษณะภูมิประเทศของป่านั้นๆ...เพื่อความปลอดภัยนะคะ