ความเห็น 29218

เล่าเรื่องการจัดอบรมการจัดการความรู้ศบอ.เกาะคา

junya
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 
การดำเนินการจัดการความรู้ ของศบอ.เกาะคา เป็นเรื่องใหม่   สำหรับบุคลากร  ของศบอ.เกาะคา  ทุกคนให้ความสนในเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกรา  เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน  ทำให้การทำงานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  และเป็นการฝึกให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างดียิ่ง