ความเห็น 29216

จิตสำนึกเรื่องคุณภาพ 1

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

          ขอบคุณอาจารย์ วิบูลย์มากนะคะ

          ดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์ทุกประการ

          จริงๆแล้ว คะแนนก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกค่ะ

          เพราะใจคนนั้น ยากแท้หยั่งถึง (ข้อนี้พูดในฐานะผู้ถูกประเมิน หยั่งไม่ถึงใจผู้ประเมิน)

          หรือ สิ่งที่เห็นทั้งด้วยตาและด้วยใจ ในเวลาอันจำกัด หลายครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็น (ข้อนี้พูดในฐานะผู้ประเมิน โดยเฉพาะที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน)

           สิ่งดีดี  เหตุการณ์ดีดี ผู้คนดีดี ที่เกิดขึ้น หรือที่ดิฉันประสบ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ในแต่ละวัน ดิฉันอยากเล่าให้ฟัง และอยากฟังจากที่ทุกท่านเล่าด้วยค่ะ