ความเห็น 2921398

การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 
    • โสเหล่ (Focus group)
    • ฮมกัน (Group Interview)
     • เว้าสู่ฟัง (Oral History)
     • ส่อ (Indept-interview)
     • ซอมเบิ่ง(Participant observation)
     • จอบเบิ่ง(Observation)
     • เดินสำรวจ (Servey)

     เป็นกระบวนการที่น่าชื่นชมครับ