ความเห็น


เรื่องเล่าอาจารย์นลินรัตน์

              ช่วงบ่ายวันนี้เรา(อ.นลินรัตน์ และทีมงาน)ได้หาลือกันว่าในการจัดงาน UKM11 ของวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๐  จะจัดขึ้นที่โรงแรมตักสิลา  ในช่วงเย็นทางเราจะพาเยื่ยมชม มรภ. มหาสารคาม และนำสมาชิกมาโฮมกันเพื่อกินข้าวแลง(รับประทานอาหารเย็น)  และชมการแสดงพื้นเมืองของอีสาน
             เช้าวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๐ ลปรร AAR  ณ ชุมชนเชื่อมโยงนักวิชาการในจังหวัดมหาสารคาม
 (ขอให้สมาชิก UKM  ช่วยกันแสดงความคิดเห็น)
              ชุมชน มรภ. มหาสารคาม ดร. พิสุทธา ได้นำเสนอแนวคิด UKM-11  ในประเด็น ลปรร. ช่วงบ่าย ของวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๐  ว่าน่าจะใช้ประเด็นการบริการสู่ชุมชน ดังนี้
               เป้าหมาย  เพื่อได้ทราบแนวทางหรือรูปแบบกระบวนการบริการวิชาการสู่ชุมชนของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร
การจัดกลุ่ม  ควรจัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกับหน่วยงาน/คณะ/ศูนย์/สำนัก  เช่น
                1.  จัดตามคณะ  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ  เป็นต้น  เนื่องจากแต่ละคณะก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันไป
                 2.  จัดตามหน่วยงานที่ให้บริการในแต่ละด้าน  เช่น  สำนักศิลปวัฒธรรม  สำนักวิจัย  สำนักวิทยบริการ  สำนักคอมพิวเตอร์และภาษา  และสำนักกิจการนักศึกษา  เป็นต้น
                 ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  หรือในแต่ละพันธกิจ
                                   

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี