ความเห็น 2920987

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

เทอรี่
IP: xxx.207.164.20
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากขึ้น