ความเห็น 29208

สรุปการเรียนรู้ของทีม จากตลาดนัดเบาหวานนครพนม 1

อาฬสา หุตะเจริญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 

ประทับใจมากๆ ค่ะ สำหรับการทำหน้าที่ "ผู้สังเกตการณ์" ของคุณสุพัฒน์

โดยเฉพาะการบันทึกสรุปการเรียนรู้ข้างต้นนี้ค่ะ