ความเห็น 2919865

งานวิจัย : ปัญหาการให้บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิต คิดถึงเหมือนเดิมคะ เป็นคำพูดที่พูดกันบ่อยๆ มันจริงๆ คะ อาจารย์ เวลาเหมือนหายไปคะ ทำงาน 5 วัน อีก 2 วันเรียนคะ เอาเรื่องเหมือนกัน นานๆ จะแวะมาคะ ขอบคุณคะ ที่มาทักทายคะ