ความเห็น


กฤษณ์วัชร อรุณวัชรพันธ์ 555740383-0 MBA KKU BKK

จากห้องเรียนสู่การลงมือทำ.......อาจารย์ภิญโญได้สอนหลายๆเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หนึ่งในนั้นคือ “วิถีแห่งซุปเปอร์แมน” ที่มีใจความสำคัญว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบไปทั้งหมด จากการที่มนุษย์ต่างขาดแคลนในเรื่องต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสมบูรณ์แบบ.......ไม่ได้

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพื่อนสนิท (รัมย์) โดยนำหัวข้อ “วิถีแห่งซุปเปอร์แมน” มาพูดคุยกับเธอ โดยกล่าวตามที่อาจารย์ภิญโญได้ถ่ายทอดมาทั้งด้านการขาดแคลนทรัพยากร ด้านการการขาดแคลนความรู้ ด้านการขาดแคลนวิธีการสื่อสาร และด้านการขาดแคลนคุณธรรม นอกจากสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีคนจำนวนมากอีกด้วย โดยกล่าวสมการแห่งการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรได้ว่า

Connector + Maven + Salesman + The great mind = SUPERMAN


............ จากการสัมภาษณ์เพื่อนสนิทโดยให้เธอยกตัวอย่างตัวเองหรือบุคคลที่รู้จักที่สามารถทำให้เธอเป็น ...........

“ S U P E R W O M A N ” ดังนี้

Connector : ญาติของเธอ เป็นคนที่รู้จักคนมากมายใน.... ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้แก่ตนเอง ทั้งด้านแหล่งจัดจำหน่าย และด้านการสร้างมาตรฐานอาหารฮาลาล

Maven : เธอเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้า และฉลากบรรจุภัณฑ์

Salesman : เพื่อนของเธอ เป็นคนประชาสัมพันธ์เสื้อสกรีนที่ทำให้พูดคนสนใจด้วยการพูดที่มีวาจาน้าวโน้มจิตใจ และทำให้คนเชื่อได้

The great mind : เธอกำลังช่วยญาติของเธอทำสินค้าน้ำพริกรสชาติต่างๆ ที่มีมาตรฐานฮาลาล ซึ่งมีคุณธรรมด้านศาสนาที่ต้องสร้างสินค้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ขอขอบคุณ....คุณรัมย์ (เพื่อนสนิท) : ผู้ให้สัมภาษณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี