ความเห็น 2919017

มั่นใจในพลังธรรม...

เขียนเมื่อ 

....กาลามสูตรย้ำ ไป่.............หูเบา

อคติ โหด โฉด เขลา.............เลือกข้าง

ธรรมปฏิบัติขัดเกลา...............มีสติ

อภัย ยุติธรรมนำอ้าง..............อาจท้าโลกสวรรค์


อาจ ว. กล้า ในคำว่า อาจหาญ; สามารถ; เป็นคําช่วยกริยาบอกความคาดคะเน
หรือใช้แสดงว่าสิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่งได้