ความเห็น 2916694

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เป็นได้ครับเห็นด้วย…สิ่งใดหากทำไปด้วยขาดคุณธรรมแล้ว…จะไม่ยั่งยืนครับ