ความเห็น 2914826

113.ไม่ทำ....ก็ไม่มีทุน (ภาค ๒)

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมในความมีน้ำใจของสมาชิกชมรมฯนะคะท่านผศ.เดชา