ความเห็น 2914449

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

ไวรัสกินคอมฯ..เกิดความเสียหายทางข้อมูล..คนกินปัญญาชน..ทำความเสียหายให้กับจิตมโนธรรม