ความเห็น 2914445

อมยิ้ม อิ่มสุข

เขียนเมื่อ 

เล่นนี้ก็น่าสนใจนะครับ

ของพระมหาวีรพล วีรญาโณ และเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เป็นพระรุ่นใหม่ที่มีวาทะฉาดฉานเฉพาะตัว

ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ