ความเห็น 2913851

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณตุ๊ก ขอให้ผลแห่งกุศลในครั้งนี้จงช่วยดลให้คุณตุ๊กและครอบครัวจง

ประสบแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตตลอดไปจ้ะ