ความเห็น 2913825

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยครับครู...พร้อมกันนี้ก็นำดอกบัวตองติดดินข้างบ้านมาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับผม..สาตุ๊ ๆๆ