ความเห็น 2913751

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

มาแจ้งว่า

ขอแสดงความยินดีด้วย

ดอกไม้ผมกับผอ.ชยันต์ จะนำไปให้พี่ครูเอง

แต่กำลังจัดเวลาว่าพี่ครูว่างตอนไหน

วันก่อนจะไปติดม๊อบ ครั้งที่สองจะไปน้ำท่วม

555