ความเห็น 2913685

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตคุณสุภัทรา เจติโคตร นะคะ

มาเชิญชวนคุณ prayat duangmala

อ่านบันทึกนี้ และบันทึกนี้ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ความเห็นแตกต่างชัด สะท้อนในบันทึกนี้ค่อนข้างแรงนิด

แต่ เป็นข้อมูลให้เราได้มอง ไตร่ตรอง พิจารณา ด้วยวิจารณญาณของเราเองอย่างรอบด้านค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ