ความเห็น 2913567

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมรับความสุขกับครูมะเดื่อครับ

-สุขใจกับการเป็นผู้ให้นะครับครู..

-ขอบคุณมิตรภาพดีๆ ครับ