ความเห็น 2913526

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะน้องชาย ผอ.คนเก่ง อยากจะบอกว่า...การทำความดี ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ต้องไม่หวังผล...แม้จะให้ใครสักคนมาชื่นชมเชิดชู...มิฉะนั้น แทนที่เราจะได้กำลังใจ แต่

อาจจะหมดกำลังใจไปเลยก็ได้...เพราะ..." จิตมนุษย์นี้ไซร้...ยากแท้...หยั่งถึง " ต้อง

ยึดมั่นถือมั่นไว้เสมอว่า...ผลแห่งความดีคือ...ความสุขใจ...การที่คนอื่นจะเห็นหรือไม่..

จะชื่นชมนิยมยินดีหรือไม่...ไม่ใช่เรื่องสำคัญ...ทำต่อไป เดินหน้าต่อไป หากสิ่งที่เราทำ

นั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร... ยึดมั่นอยู่บน...จุดยืน...ของเราต่อไป ... คิด

ได้ ทำได้เช่นนี้แล้ว...ใจเราก็จะมั่นคง ไม่ไหวหวั่นกับการชื่นชม หรือเกลียดชังของใคร

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้...เกิดขึ้น...ตั้งอยู่...และดับไปในที่สุด ไม่มีอะไร จีรังยั่งยืนนะ

โดยเฉพาะ รัก โลภ โกรธ หลง...คือ กิเลศที่เกิดขึ้นชั่วครู่ ชั่วยาม...

ขอบใจมากมายสำหรับดอกไม้เข่งโต...และอีกหลาย ๆ ตู้รถไฟที่จะให้พี่มะเดื่อ...สำหรับ

พี่...ขอเพียง ท่านผอ.เดินหน้าสู้่ต่อไป ด้วยใจที่มั่นคง...ก็ยินดียิ่งแล้วจ้ะ...

สู้ ๆ นะน้องชาย