ความเห็น 2913475

ลิลิตตะเลงพ่าย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ดอกไม้ค่ะ

นมัสการพระคุณเจ้า ช่วงนี้ครูภาทิพไม่ค่อยได้เข้ามาเขียน

เพราะ วัยที่สูงขึ้น พิมพ์ช้า ทำงานช้า ไม่มีเวลา

แม่ชราและป่วย

เพลินกิจกรรมปลูกผัก และเลี้ยงหมา

ขอบพระคุณค่ะ