ความเห็น 2912678

ฟักข้าวมีประโยชน์มากเช่น ยอด-ใบ-ลูกอ่อน ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เขียนเมื่อ 

นำวิธีการเพาะเมล็ดฟักข้าวให้ขึ้นต้นมาฝากนะคะ เพราะกานดาเองตั้งใจเพาะหลายครั้งแล้วไม่ขึ้น แต่ถ้าเมล็ดตกพื้นหรือทิ้งที่เข้าใจว่าเมล็ดไม่แก่นั้นขึ้นต้น บางต้นยาวจนเลื้อยก็กลายเป็นต้นตัวผู้ วันนี้ค้นหาพบเทคนิคการเพาะให้ขึ้น จึงนำมาฝาก คลิกเข้าไปชมภาพ อ่านดูนะคะ และ ขอบคุณธีธัสฟาร์มมากนะคะ

เทคนิตการเพาะเมล็ดฟักข้าวให้ขึ้นต้น

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=841605