ความเห็น 2911784

สุขใดเล่า...จะเท่าการได้กลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

สังคมสมัยใหม่..ทำให้ "คน..ขาดบ้าน"