ความเห็น 2909473

ฟักข้าวมีประโยชน์มากเช่น ยอด-ใบ-ลูกอ่อน ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตติ์
IP: xxx.206.169.39
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกข้อความ ได้รับความรู้ดีมาก และอยากทราบว่าเม,้ดที่จะนำมาปลูกมีจำหน่ายที่ไหนค่ะ