ความเห็น


1.ความหมาย คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติคำนวณเปรียบเทียบตรงกับข้อมูล 2. คุณสมบัติ มีความเป็นอัตโนมัติ ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภายใต้คำสั่งที่ถูกกำหนดไว้ และประมูลผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่มนุยษ์เข้าใจ ความเร็ว ความเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ เก็บข้อมูลจำนวนมาก ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทำงานซำ้า ๆได้ 3. คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำเข้า อุปกรณ์ประมวลผล คือ ซีพียู หน่วยความจำหลัก เมนบอร์น ชิปเซ็ต หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 4.ประโยชน์ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในสังคม ใช้ในการพิมพ์งานเอกสาร ต่างๆ 5. ประเภทตามลักษณะการใช้ คือ ใช้แบบงานทัั่วไป ตามขนาดและความสามารถ 6.องค์ประกอบ คือ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี