ความเห็น


1 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้

2 เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ◦ความเร็ว ◦ความเชื่อถือ ◦ความถูกต้องแม่นยำ ◦เก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้ ◦ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 3 มี 4 ประเภท คือ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์ประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง อุปกรณ์แสดงผล 4 คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสาร 5 แบบได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง ตามลักษณะการใช้งาน ตามขนานและความสามารถ มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ 6 มี 4 ประการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล สารสนเทศ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี