ความเห็น


  1. ความหมาย คือ อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุคำสั่งอย่างอัตโนมัติ
  2. คุณสมบัติ 2.1 ความเป็นอัตโนมัติ 2.2 ความเร็ว 2.3 ความเชื่อถือ 2.4 ความถูกต้องแม่นยำ 2.5 เก็บข้อมูลจำนวนมากๆได้ 2.6 ย้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 2.7 ทำงานซ้ำๆได้
  3. ส่วนประกอบ 3.1 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล 3.2 อุปกรณประมวลผล 3.3 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
  4. ประโยชน์ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสมัยที่รวดเร็วแบบนี้
  5. ประเภท แบ่งตามการใช้งาน แบ่งตามคามสามารถ
  6. องค์ประกอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี