ความเห็น 2906977

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจจากพี่เหมียว ขอให้มือของพี่หายไวๆ ทำงานได้เร็วๆ ครับ