ความเห็น 2906263

การสื่อสารกับคุณแม่ชาวกัมพูชาในหอผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

คราวนี้มาเยอะเลย 

บันทึกสวยค่ะ