ความเห็น 2906

การศึกษาดูงาน

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

มีรายละเอียดแต่ละที่ดีน่าสนใจ แต่โหลดนานอาจเป็นเพราะใช้ลูกเล่นที่ตัวอักษร และภาพเต็มจอ