ความเห็น 2905006

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ความเมตตาของครูมาก่อน รักและห่วงใยศิษย์คือครูผู้สร้างสรรค์ สุดยอดอาจารย์