ความเห็น 2904875

ผิดไหมที่เกิดเป็นคนไทย

เขียนเมื่อ 

คนไทยที่มีหัวใจความเป็น " ไทย " เหลือน้อยลงทุกวัน ส่วนคนไทยหัวใจ"...." กลับเพิ่มขึ้นทุกปี