ความเห็น 2902961

๑๙๕. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ "ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...."

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.กัลยา...

พนักงานมหาวิทยาลัยกับพนักงานราชการไม่ใช่ประเภทเดียวกันนะคะ แยกกันค่ะ เป็นคนละประเภท บุคลากรภาครัฐแยกเป็นประเภทค่ะ เช่น ประเภทข้าราชการ ประเภทลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ...

และเป็นไปตามความคิดที่อาจารย์เขียนนั่นแหล่ะคร้า :)...