ความเห็น 29021

แวะไปดูกิจกรรม สัปดาห์การเรียนรู้ 8-10 พ.ค.49 ที่ห้องสมุด มมส.

รุ่งฤดี ภูชมศรี
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

        ขอบคุณ คุณบอน อาษา มากนะคะที่ได้ติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสำนักวิทยบริการเรื่อยมา ซึ่งถือได้ว่าคุณบอน เป็นสมาชิกของสำนักฯคนหนึ่งที่ได้ช่วยเผยแพร่กิจกรรมของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จัก เช่น กรณี สำนักฯเปิดบริการห้องอ่าน 24 ชม. สำหรับคำแนะนำทางสำนักวิทยบริการก็ได้นำมาพูดคุย ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีค่ะ 

        ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัด "สัปดาห์การเรียนรู้" ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2549 ค่ะว่า กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นโดยนิสิตฝึกงานโครงการตลาดทุนเพื่อนักศึกษา สำหรับห้องสมุดที่ให้บริการ SET Corner โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกงานในสำนักวิทยบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา และให้นิสิตร่วมกับบรรณารักษ์จัดทำแผนงานห้องสมุดในฝัน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2549 ซึ่งกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้นี้ก็เป็น 1 ในแผนงานห้องสมุดในฝันที่ควรจะมี นิสิตจึงได้คิดกันว่าควรจะมีกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้วยเพื่อความสนุกสนานและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

        สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณบอนจะได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม  และร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการอย่างนี้เรื่อยไปนะคะ   อีกทั้งในช่วงเปิดเทอมสำนักฯจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศในลักษณะเช่นนี้อีก...แล้วพบกันนะคะ *_*