ความเห็น 2900924

โง่ครั้งเดียวก็พอนะเธอ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ความไม่รู้เป็นบ่อเกิดอวิชชาจริงๆ

ที่ว่าเกิดอวิชชา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเอง

จิตที่มืดมนหาทางออกไม่เจอ อารมณ์ยังขุ่นมัว

มีทั้งโทศะ โมหะ และอื่นๆตามมาล้วนเป็นอวิชชา

เพราะรู้ไม่ทันจิตของตัวเอง

แต่ความรู้ทางโลกดับได้ไม่ยาก

ความรู้ทางในมันแปรเปลี่ยนรูปไปไม่รู้จบ 

ทุกข์ทางกายก็ไม่หนักเท่าทุกข์ใจ แต่แปลก

ที่เรามักโวยวายก่อนมากมาย

เมื่อเจอทุกข์ทางกาย 555เสียงดังด้วย ตลกดีค่ะ