ความเห็น 2900523

ตามหาคนใน Amsterdam และกลับที่พักคนเดียว

เขียนเมื่อ 

ชมบ้านเพื่อน เยือนต่างถิ่น กลับมาพัฒนา บ้านเรา

ทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ จะใช้สอยแบ่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับ นโยบายทิศทางในการรักษาทรัพยากร