ความเห็น 2900129

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

phatip
IP: xxx.49.212.107
เขียนเมื่อ 

บทบาทของครูภาษาไทยในการสอนบูรณาการเรื่องนี้ น่าจะอยู่ที่การเรียบเรียง  การลำดับความ  การเล่าค่ะ

วิชาอื่นๆ ครูเขาอาจจะสอนเรื่องการเพาะเลี้ยง  การเก็บ การจำหน่าย  การแกง  การเจริญเติบโต  แหล่งอาหาร การวาดภาพ

หน้าที่ครูภาษาไทย ให้นักเรียนเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้น  หรือเขียนข้อความสั้น หรือเล่าเรื่อง  บรรยายภาพ ฯลฯ