ความเห็น 2898

ถึง คุณภีม ภคเมธาวี

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.78
เขียนเมื่อ 

     เดือนตุลาคม 2548 นี้ จะมีการพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่นำร่อง (ชุมชนเกาะเรียน-บ้านพลี) อ.ตะโหมดนะครับ ถ้าว่างอย่างไรขอเชิญนะครับ 13.00 น. แล้วผมจะติดต่ออีกครั้งหนึ่งถ้าพี่ว่างนะครับ