ความเห็น 2897975

Happy Daily : Only time ...... คงต้องใช้เวลา

เขียนเมื่อ 

...เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งนะคะ...