ความเห็น 2897735

Happy Daily : Only time ...... คงต้องใช้เวลา

เขียนเมื่อ 

เวลาและวารีมิมีจะคอยใคร  เรือเมล์รถไฟมันก็ไปตามเวลา

โอ้เอ้และอืดอาดมักจะพลาดสิ่งที่ปรารถนา

ชวดแล้วจะโศกาโอ้  อนิจจ !    เรา ช้าไป....