ความเห็น 2896009

ดอกไม้ไทย : พุทธสุภาษิต

เขียนเมื่อ 
ลองเอาไปแปลงเป็นภาษาอาเซียน ไว้ใน เฟซบุ๊คด้วยแล้วครับ Lechat Yaboon added photos to Flowers and quotes in Thailand.