ความเห็น 2895

ปัจจัยที่ทำให้การจัด KM workshop ประสบความสำเร็จ

นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องท่ดี มีประโยชน์ ผมกำลังจะทำ KM ที่สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เร็ว ๆ นี้มีอะไรดี อะไรเด่นและอะไรเป็นปัญหาอุปสรรค จะเล่าให้อ่านในบล็อค อนุชา เทวราชสมบูรณ์  (Anucha Tewarachsomboon) ครับ