ความเห็น 2893875

อนุทิน

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ไอดิน-กลิ่นไม้ หายไปหลายวัน คิดถึงและเคารพอาจารย์เสมอค่ะ
  • ด้วยความเคารพและคิดถึง อาจารย์ ผศ.ดร.เชาวน์ประภา และคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านค่ะ