ความเห็น 2892733

AFS Hosting Support Training 2013 : การพัฒนาองค์กรเอเอฟเอส/ แรงจูงใจในการอุปถัมภ์

เขียนเมื่อ 

เป็นองค์กรที่ได้ยินชื่อเสียงที่ดีมานานนะคะ...ชื่นชมการบริหารงาน การทำงานขององค์ประกอบทั้ง 3 ภาคส่วนนะคะ