ความเห็น 2892727

"ฝุ่น" ... (Big Ass)

เขียนเมื่อ 

ยังมี "กัลยาณมิตร" ที่เข้ามาให้กำลังใจถึงนะครับ คุณครูนก noktalay ;)...

ขอบคุณมากครับ ;)...