ความเห็น 2892391

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

tell
IP: xxx.154.25.16
เขียนเมื่อ 

ปัญหาของ กบข. คือ มันถูกออกแบบโดยคนที่มองข้าราชการเป็นแค่แรงงานเท่านั้น และเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานที่ต้องใช้ชีวิตแบบข้าราชการระดับล่างในพื้นที่เสียงภัย (ไปดูรายชื่อคนคิด กบข. และผู้บริหารชุดแรกดู) จึงไม่ได้มองข้าราชการว่าต้องเป็นผู้ที่ีต้องเสียสละในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่ต้องเสี่ยงภัยในสถานการณ์อันตราย เช่น ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้น การให้เงินตอบแทนภายหลังเกษียณจึงให้มูลค่าตำ่มาก (เพราะถือว่าคุณไร้ค่าแล้ว และเป็นภาระที่ต้องดูแล ยิ่งเอาเปรียบคุณได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีกำไรเท่านั้น) วันทวีคูณจึงไม่ถูกนำคิดให้กับข้าราชการที่เสี่ยงภัย (เพราะเขาคิดว่าคุณมันแค่แรงงาน ไม่ใช่ผู้เสียสละ)  ผมขอทำนายว่า ถ้าระบบคิดของ กบข. ยังเป็นอยู่เช่นเดิม ต่อไปมันจะทำให้ข้าราชการรุ่นใหม่ซึ่งถูกบังคับให้เข้า กบข. โดยไม่เต็มใจ กลายเป็นคนไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเสี่ยงอันตรายเพื่อประเทศชาติ ทุกคนจะแสวงหาที่ทำงานที่ปลอดภัย สะดวกสะบาย เพราะคุณได้เงินเดือนน้อยอยู่แล้ว สุดท้ายตอนเกษียณคุณก็ได้เงินเท่าคนที่นั่งทำงานในส่วนกลาง เพราะ กบข. มันไม่รู้จักวันทวีคูณ  ผมอยากให้ กบข. มีมุมมองต่อข้าราชการว่าเป็นผู้ที่อุทิศตัวทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทำงานเพื่อหวังรวย ข้าราชการเรานั้นไม่ได้หวังเงินเดือนมาก แต่หวังว่าภายหลังเกษียณแล้วจะดูแลชีวิตตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ลำบาก (อย่าลืมว่าคนแก่แล้ว ค่ารักษาพยาบาลจะมากกว่า ค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ผ่อนบ้าน หรือส่งเสียลูกเรียน ก็ยังไม่หมดไป) ดังนั้น ขอได้โปรดปรับเปลี่ยนสูตรคิดบำนาญหลังเกษียณใหม่ ให้ข้าราชการได้รับเงินมากกว่าสูตรบำนาญเดิมเถิดครับ